Tänään jopa 30 % alennus julisteista
Tilauksesi ollessa yli 39 €.

 

Yleiset ehdot
Alle 18-vuotiailla täytyy olla huoltajan kirjallinen lupa tilaukseen. Me pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa sääntöjä ilman varoitusta. Lue lisää meidän yleiset ehdot tästä.

 

Tilaus
Kaikki tavalliset tilaukset tapahtuvat internetin kautta. Tilattaessa yritykseksi rekisteröidyllä tilillä on yritykseksi rekisteröity tili katsottava joka suhteessa sopimuksen sitomaksi juridiseksi osapuoleksi.

 

Peruutusoikeus
Ostettaessa tuotteita verkkosivustolta Asiakkaalla on 14 päivän peruutusoikeus. Jos tuote on sinetöity, et saa rikkoa sinettiä, jos haluat käyttää peruuttamisoikeutta. Vain avaamattomassa pakkauksessa olevat tuotteet voidaan palauttaa peruuttamisoikeudella.

 

Hinta ja maksu
Kaikki hinnat web-paikallamme ovat päivän hintoja. Huomioi että hinnat voidaan näyttää ilman ALV:ia (24%) tai ALV:in kera (24%) riippuen siitä oletko valinnut asetuksen yritys vai yksityishenkilö. ALV ja mahdolliset kuljetuskustannukset näytetään laskun yhteenvedossa ennen kuin vahvistat ostoksesi. Jos ALV muuttuu pidätämme oikeuden muuttaa hintoja vastaavasti. Hintamuutokset voivat tapahtua koska tahansa ilmoituksetta. Gallerix myy ainoastaan henkilöille ja yrityksille jotka voivat maksaa luottokortilla/maksukortilla tai tavallisella laskulla.

 

Varmat maksuratkaisut
Gallerix:lla on 100% turvallista asioida. Meidän maksuratkaisumme hoitaa ja käsittelee Klarna.

 

Myöhästyneet maksut
Maksun myöhästyessä tavallisella laskulla maksettaessa pätevät ne ehdot jotka Klarna AB asettaa laskutuksen yhteydessä. 

 

Originaalitiedostot
Originaalitiedostot tulee toimittaa Gallerix:n ohjeiden mukaan. Jos annettuja ohjeita ei noudateta ei Gallerix:ta voida pitää vastuullisena tilatun tuotteen lopputuloksen suhteen. Gallerix pidättää itselleen oikeuden käyttää painettua aineistoa viitteenä ellei asiakas esitä muuta toivomusta.

 

Sallittu poikkeama
Tuotteen valmistuksessa voi tapahtua poikkeamia värin ja formaatin suhteen esimerkiksi näytön kalibroinnissa. Näissä tilanteissa ei voi soveltaa valitusoikeutta.

 

Toimitus ja rahti
Toimituspäivä on se päivä jolloin sinä asiakkaana saat itsellesi tilaamasi tavaran. Vastuu tuotteesta siirtyy asiakkaalle tuotetta vastaanotettaessa. Niissä tapauksissa joissa asiakas päättää olla lunastamatta tilattua lähetystä veloitetaan häneltä rahtia vastaava kustannus (edestakaisin), postiennakkomaksu sekä käsittelymaksu €19.00. Jos tuote/ lähetys on vahingoittunut kuljetuksessa niin suosittelemme että ilmoitat vahingon pikimmin Gallerix:lle sähköpostitse.

 

Toimitusaika
Toimitusaika lasketaan siitä päivämäärästä johon tilaus sijoittuu. Toimitusaika on siis se aika joka on tilauksen ja sinun kuluttajana saamasi tuotteen vastaanoton välillä. Ota huomioon että niissä tapauksissa joissa sinun tilaamasi tavara painetaan omalla originaalilla vaaditaan että sinä asiakkaana jätät tilauksen yhteydessä täydellisen ja hyväksytyn originaalin. Muussa tapauksessa toimitusaika voidaan säätää niin että siihen lisätään sinulta asiakkaana saatu hyväksyntä painettavasta originaalista.

 

Maksun viivästyminen
Jos maksu asiakkaalta on myöhässä yli 30 päivää sen jälkeen kun Gallerix on kehoittanut häntä maksamaan erääntyneen summan saa Gallerix kumota sopimuksen kokonaan tai osittain kirjallisella ilmoituksella asiakkaalle.

 

Katumisoikeus
Koska tuotteemme painetaan kunkin asiakkaan toiveen mukaan ja ovat henkilökohtaisia niin emme tarjoa avointa kauppaa.

 

Kuvat ja väripaino
Asiakas on vastuussa niiden kuvien kuvaoikeuksista joita lähetetään. Me pidätämme itsellämme oikeuden kieltää kuvat jotka meidän mielestämme katsotaan epämoraalisiksi. Värit voivat poiketa eri näyttöjen ja painetun tuloksen välillä, sinun näyttösi kalibroinnista riippuen. Gallerix ei vastaa tuloksen vaihtelusta näytön ja todellisen painatuksen välillä.

 

Takuu & reklamaatio
Meidän tuotteemme toimitetaan niillä takuilla jotka valmistajat tai toimittajat tarjoavat meille. Asiakkaana sinä et voi vedota johonkin muuhun tuotetakuuseen Gallerix.:lta. Takuu on myös henkilökohtainen mikä merkitsee että sinä joka olet ostanut tuotteen käytettynä et voi korjauttaa tuotetta meillä.

Sinulla on aina oikeus purkaa tavarat ja tarkistaa niiden toiminta ja viimeistely.

Yksityishenkilöillä on kuluttajaostolain mukaan kolmen (3) vuoden valitusoikeus tavaran takuuajan pituudesta huolimatta. Reklamaatio on tehtävä kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta. Huomautettavan virheen on täytynyt tulla tuotteeseen ennen sen toimitusta tai toimitushetkellä. Toimituksen jälkeen tulleesta viasta ei Gallerix:ta voida syyttää jos vika syntyy asiakkaan huolimattomuuden tai varomattoman käsittelyn seurauksena joka ei ole sopusoinnussa tuotteen muotoilun tai aiotun käytön välillä. Reklamaatio on lähetettävä kirjallisesti Gallerix:lle sähköpostin välityksellä:

[email protected]

Kirjallisen reklamaation tulee sisältää asiakasnumero, tilausnumero sekä reklamaation syy, ja mikäli on havaittu tuotevaurioita, dokumentointi näistä vaurioista.

Hyväksytty reklamaatio korvaa asiakkaalle mahdolliset palautus- ja kuljetuskustannukset.

 

Palautuksia
Jos tavara vahingoittuu tai hukkaantuu kuljetettaessa Gallerix:lta matkalla asiakkaalle niin gallerix.fi on katsottava vastuulliseksi. Jos tavara vahingoittuu tai hukkaantuu asiakkaan palauttaessa sen oma-aloitteisesti niin asiakkaan on lähettäjänä katsottava olevan vastuussa tavarasta. Gallerix suosittelee siksi että kaikki lähetykset pakataan huolellisesti alkuperäispakkaukseen tai vastaavaan pakkaukseen. Palautuslähetykset tulee lähettää jäljitettävänä lähetyksenä.

Jos sinä asiakkaana havaitset että lähetys on näkyvästi vahingoittunut kuljetuksessa pitää siitä ilmoittaa heti paketti asiamiehelle. Jos sinä pakettia avatessasi havaitset että sisältö on vahingoittunut, ilmoita siitä niin pian kuin mahdollista [email protected]:lle.

Kuluttajana/ostajana sinä maksat mahdolliset palautuskustannukset niissä tapauksissa joissa sinä kuluttajana käytät hyväksesi mahdollista katumisoikeutta.

Gallerix maksaa mahdolliset palautuskustannukset reklamoidusta tuotteesta.

 

Vastuu virheestä
Gallerix on velvollinen seuraavien ehtojen mukaan ja olosuhteiden vaatimalla kiireellä omalla kustannuksella korjaamaan tuotteen virheen joka johtuu siitä ettei tuote ole sovitun erittelyn mukainen eikä lain edellyttämä.

Gallerix:n vastuu ei kata vikoja jotka ovat merkityksettömiä tuotteen tarkoituksen suhteen eivätkä merkitse haittaa asiakkaalle.

Gallerix:n vastuulla eivät ole:

1. viat jotka aiheutuvat asiakkaan käyttämistä muista tuotteista tai varusteista tavalla joka vaikuttavat sen toimintaan;
2. viat jotka aiheutuvat asiakkaan yrittämistä muutoksista tai toimista tuotteissa jotka eivät tapahdu Gallerix:n ohjeiden mukaan;
3. viat jotka aiheutuvat asiakkaan käyttämistä tuotteista. Ne on tehty toisin kuin käyttäjäohjeistosta ilmenee tai asiakkaan, tämän henkilöstön tai kolmannen osapuolen laiminlyönnillä tai johtuen muista olosuhteista kuin Gallerix:n kontrollista;

 

Vastuurajoitus (koskee vain yrityksiä)
Mikäli vahingonkorvausvastuu tai korvausvelvollisuus olisi Gallerix:lla nykyisten yleisten ehtojen mukaan, ellei aikomusta tai törkeää piittaamattomuutta esiinny, niin vastuun tulee olla rajoitettu yhteenlaskettuun summaan joka vastaa ostohintaa sen tai niiden tuotteiden osalta joihin vahingonkorvausvastuu perustuu.

Gallerix:n vastuu käsittää vain suorat tappiot, gallerix.fi:n vastuu ei siis käsitä epäsuoria tappioita, kuten elinkeinotoiminnan tappioita, eikä myöskään vahinkoja joita gallerix.fi ei kohtuuden nimissä olisi voinut ennakoida sopimusta tehtäessä ja minkä seuraamuksia hän ei kohtuuden nimissä myöskään olisi voinut välttää tai muuttaa.

Jos Gallerix olisi estynyt toimittamasta tai ryhtymästä uuteen toimitukseen tai jos sellainen toimitusvelvollisuus käy kohtuuttoman raskaaksi työtaistelun tai muiden olosuhteiden seurauksena joita osapuolet eivät voi hallita kuten tulipalo, sota, liikekannallepano tai vastaavan suuruusluokan odottamattomat sotapalvelukseen kutsumiset, pakko-otot, takavarikot, valuuttarajoitukset, kapinat ja mellakat, kuljetusesteet, tavarapula, polttoainepula, sekä toimitusten myöhästymiset alihankkijoilta tai tuottajilta edelläkuvatunlaisten vastaavien olosuhteiden seurauksena, on Gallerix vapaa kaikesta vastuusta reklamaatioita ja puuttuvien tuotteiden hyvitystä lukuunottamatta.

 

Välitystuomio tai kiista
Gallerix seurata eurooppalaisia ja kansainvälisiä standardeja.

Yrityksen tiedot:
Gallerix AB
Västergatan 6D
35230 Växjö
Sverige
556775-9393

Muu informaatio
Me pidätämme itsellemme oikeuden painovirheisiin, informaatiovirheisiin, sekä erittelyvirheisiin, kaikissa valikoimamme tuotteissa ja palveluissa. Kaikki kuvainformaatio sivuillamme on nähtävä kuvina, emmekä me voi myöskään taata että kuva toistaa tavaran tarkan ulkonäön ja laadun.

Voimaantulopäivämäärä: 2020-03-01